Bài tham khảo ôn thi java socket

Link mediafire:

http://www.mediafire.com/?k6dut8edx39p1ds
http://www.mediafire.com/?eqt5cb91inrjjcg

Advertisements

Cộng, nhân ma trận theo kiểu Client – Server

java logo

Có ai biết về lập trình Java giúp mình bài này với.

Client gửi 2 ma trận và phương thức tính toán cho Server. Server sau khi tính toán trả lại kết quả cho Client tùy theo phép tính.
Tiếp tục đọc