Host vào Facebook tháng 11/2012

File host Facebook tháng 11/2012 dành cho những bạn không vào được Facebook. File host này đã được Sua may tinhHCM kiểm tra và cho kết quả kết nối đến Facebook rất ốn định. Áp dụng được cho tất cả các mạng của VNPT. FPT, Viettel, Netnam, SPT…

Update 02/11/2012 !


Tiếp tục đọc

Advertisements